top of page
חזון המרכז

איך הכל התחיל

במהלך שנותיי כמדריך שייט במועדון 'שייט חיפה, מועדון המגדל שייטים תחרותיים, שמתי לב שהרוב הגדול של הילדים מגיע לפעילות כי הם נהנים להפליג ומחפשים את הקשר האנושי. כחלק מקשר שכזה, הילדים הביאו את הקושי שלהם לידי ביטוי במרחב הימי וכן באינטראקציות חברתיות שונות- מי עוזר למי, מי יושב בצד ודואג רק לעצמו, מי מתקשה להתמודד עם הים והסירה ועוד.

 

ראיתי בכך הזדמנות מופלאה להשתמש בים ובסירות לעזור לילדים לצאת לים ולפגוש את הקשיים השונים ובעיקר את עצמם. לאט לאט ככל שנשענתי על הים והסירות, התחלתי להבין שמדובר בכלי עוצמתי שיכול לאפשר לילדים להתבטא באופן חוויתי ולהתייחס לקשיים ולכוחות שלהם באופן פחות וורבלי ולראות תוצאות באופן חי.

 

 

מרכז 'בסירה אחת' נועד לתת מענה וכלים רגשיים, התנהגותיים וקוגניטיביים, לילדים, למתבגרים, המתקשים לשבת בחדר וזקוקים לסביבה שונה, פתוחה ומאפשרת.

 

כל משפחה שפונה למרכז עוברת תהליך של אבחון הכוחות והקשיים של הילד ומשפחתו, וכן אנו תופרים יחד 'חליפה רגשית' מותאמת לצרכיהם ויוצאים לים הפתוח.

 

פתיחות, שקיפות ואנושיות הם שלושת אבני היסוד שעליהן אנו נשענים בעבודה מול המשפחות, שמאפשרות לנו להתבונן ולהבין את הילד וקשייו, תוך שימוש בכוחות הקיימים על מנת להביא לשינוי.

 

 

bottom of page