top of page

אורי הוא ילד מקסים בן 11, המתמודד עם קשיים חברתיים, בטחון עצמי והערכה עצמית נמוכים, והוא חווה עצמו כקורבן אל מול ילדים 'חזקים' ממנו. במהלך פעילות הגלישה שלנו, התמקם אורי בנקודה הגרועה ביותר שיכול היה לבחור- משברי הגלים.

 

ילדים רבים חווים קשיים בתחומים שונים (חברתי, רגשי), והם מביאים אותם לידי ביטוי בכיתה, בביה"ס, בבית ומול חבריהם.

במסגרת השייט נוכל לראות את ההשתקפות של הקשיים וההתמודדויות, ונוכל לעבוד על כך תחילה במרחב הימי, ובהמשך נלמד כיצד להשתמש בהם במציאות היומיומית.

מה קורה בים

מפרשית 1.jpg
20150113_155356.jpg
IMG_20190719_110029.jpg
  התמודדות, הצלחה ודימוי עצמי
'לא לדבר על זה, לעשות את זה'
הים כפלטפורמה להתבוננות

אחת המטרות של השייט הטיפולי היא יצירת רצף הצלחות שניתן לראות אותן, ודרך זאת ניתן להעלות את הדימוי וההערכה העצמית. כבר מהפעם הראשונה שהילד בא במגע עם עולם השייט הוא מתחיל להתמודד עם אתגרים יבשתיים וימיים שונים, החל מהכנת כלי השייט בחוף וארגון הציוד, דרך הפלגה בים והתמודדות מול איתני הטבע (גלים, רוח, זרמים וכדומה). כל הצלחה קטנה מהווה חלק ממכלול רחב יותר שמשפיע על הדימוי וההערכה העצמית. 

ילדים רבים מתקשים לדבר על קשיים שהם חווים, ולעיתים הם אף אינם מודעים להם. במהלך השייט והגלישה, הילד יביא את עצמו עם כוחותיו וקשייו הבולמים אותו, ואלו יבואו לידי ביטוי בהתנהגות מעשית ולא במילים. אחד היתרונות הבולטים של טיפול באמצעות שייט, הוא שלא חייבים לשוחח על הדברים אלא לעשותם.

 

אחד מיתרונותיו הבולטים של הטיפול באמצעות שייט וגלישה נוגעים לכך שהים מהווה מקור להשלכת רגשות מתוך עולמו הפנימי של הילד. המרחב הפתוח והרחב, השינויים שחלים בו מדי רגע, הגלים שעולים ויורדים, יכולים לדמות את אותם רגשות שהילד חווה ולעיתים קשה לו לתמלל אותם למילים.

bottom of page